Studenten opleiden tot aantoonbaar bekwame professionals met een tool voor programmatisch toetsen en flexibel en gepersonaliseerd onderwijs.

Wat is de peilstok en waarom is het zo belangrijk om in te zetten?
Gedurende de opleiding wil je als team een student zijn ontwikkeling monitoren; hoe ver is de student in zijn beroepsbekwaamheid?

Met de peilstok breng je de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling van de student in beeld op het gebied van opleidings-/kwalificatiedossiers, referentiekaders en/of 21e eeuwse vaardigheden. Met deze tool heeft de student zelf de regie over zijn leerproces door de inzichten die hij/zij krijgt in zijn/haar ontwikkeling. De ontwikkeling en groei in beroepsbekwaamheid kunnen student en coach gebruiken om de individuele leerroute van de student bij te sturen.

Einddoelen centraal

Meer flexibiliteit in leerroutes betekent dat einddoelen van een opleiding centraal komen te staan. Niet de vraag ‘welke vakken moet ik halen?’ maar ‘welke einddoelen moet ik beheersen?’ Dat zorgt ook voor een verandering in de begeleiding en monitoring van de student, want wanneer is de student bekwaam?

Andere vorm van toetsen

Je bent als onderwijsinstelling of als opleidingsteam bezig met het vernieuwen van je curriculum waar je die einddoelen (of leeruitkomsten) formuleert en die centraal stelt. Dit heeft niet alleen invloed op je curriculum, maar ook op je wijze van toetsen (en daarmee je begeleiding). Termen als ‘rubrics’, ‘programmatische toetsen’, ‘formatief handelen’ en ‘feedback, feedup, feedforward’ komen voorbij.

Onze module “De peilstok” is een instrument om de ontwikkeling en groei van de student in beeld te brengen.

De Peilstok geeft inzicht in wat het niveau van de student is richting beroepsbekwaamheid. Student, coach en/of anderen uit de omgeving van de student vullen een meting in. Op basis van deze uitkomsten reflecteert de student samen met de coach op zijn ontwikkeling en geeft zijn leerroute verder vorm. Zo kun je als coach de student goed ondersteunen en monitoren in zijn leerproces.

Met de Peilstok ben ik eigenaar van mijn eigen leerproces!

De student eigenaar maken van zijn eigen leerproces. En daar ook goed op kunnen begeleiden. Daarvoor heb je wel inzicht nodig in: “Waar staat een student op dit moment in zijn/haar opleiding?”

Naarmate de route naar een diploma er tussen studenten meer en meer verschillend uit gaat zien, is op een andere manier zekerheid te verkrijgen of je bij je als student wel bij de eindbestemming aankomt. Dit is namelijk niet meer (volledig) te koppelen aan het feit dat je vakken ‘haalt’. Meer flexibiliteit in de leerroutes betekent:

  • De einddoelen van de opleiding centraal, als een stip op de horizon. Niet de vraag ‘welke vakken moet ik halen?’ maar ‘welke einddoelen moet ik beheersen?’ moet vervolgens te beantwoorden zijn.
  • Meer uitgebreide beschrijving van het onderwijsaanbod noodzakelijk. Zodat je als student kunt opmaken welk onderwijsaanbod je gaat helpen je doelen te bereiken. Alleen dan kan je regie nemen over je ontwikkeling, over je leerroute.

Vraag een gratis demo aan

Wil je weten hoe onze producten eruit zien en kijken of het echt zo intuïtief is als wij zeggen?
Maak een afspraak voor een demo!

VRAAG EEN DEMO AAN