'Het zijn toch mijn studenten?!'

Een goede docent is onvervangbaar. Als bron van kennis, als empathische vraagbaak en als inspirator. De beste docenten weten dat studenten op verschillende manieren leren. En dat het vooral de persoonlijke aandacht is waarmee ze een verschil maken.

Wat is de rol van de docent in digitale leeromgevingen?

Een goede docent is onvervangbaar. Als bron van kennis, als empathische vraagbaak en als inspirator. De beste docenten weten dat studenten op verschillende manieren leren. En dat het vooral de persoonlijke aandacht is waarmee ze een verschil maken. Hoe verhoudt zich dat dan tot digitale leeromgevingen? Digitale leeromgevingen maken juist tijd vrij om problemen te signaleren, om stof op verschillende manieren duidelijk te maken en voortdurend te blijven verbeteren.

Verfijning en verbreding in plaats van herhaling.

Doceren kan soms voelen als een herhaaloefening, vooral met meerdere klassen. Maar hoe fijn zou het zijn als je de tijd die je nu gebruikt om die stof verbaal, klassikaal uit te dragen anders kunt gebruiken? Binnen een digitale leeromgeving kun je gebruik maken van video met uitleg, maar ook grafische methodes, audio, of stappenplannen. Zo bied je steeds meer mogelijkheden aan om de stof optimaal over te dragen en verschillende manieren van leren te faciliteren. Je hebt de stof inmiddels goed in de vingers en het verhaal door de jaren heen fijngeslepen. Nu is er de kans om er didactisch het meeste rendement uit te halen.

Focus op de knelpunten

Door regelmatig opdrachten en vragen in te bouwen, of te kijken naar het aantal keer dat content opnieuw bekeken wordt, kun je sneller knelpunten signaleren, ook als ze voor minder leerlingen gelden. Die knelpunten kun je in een digitale leeromgeving in apart content extra aandacht geven voor de leerlingen die dat nodig hebben, terwijl de anderen doorgaan. Zo kun je zowel de snelle als de langzame leerling bedienen.

Direct inzicht in de voortgang

Waar in je traditioneel lineair onderwijs niet doorlopend klassikaal wilt testen, is dat in een digitale leeromgeving veel eenvoudiger en minder arbeidsintensief. Met meerkeuzevragen om te checken of de stof goed begrepen is, voordat het volgende wordt aangeboden, zie je precies welke leerlingen zich waar in de stof bevinden. Natuurlijk is het nakijkwerk hierbij geautomatiseerd, zodat je tijd kunt besteden aan die leerlingen die achterblijven.

Persoonlijke aandacht waar nodig

Juist die leerlingen die achterblijven kun je direct benaderen. Vragen naar de reden van hun achterstand, misschien extra uitleg geven of hen aanmoedigen om er de vaart er weer in te brengen. Zo signaleer je veel eerder welke leerlingen kwetsbaar zijn voor uitval, en kun je wellicht de slagingspercentages verhogen.

Beter worden als docent

Natuurlijk ken je het onderwerp en de lesstof door en door. Maar door directe, gedetailleerde feedback per deelonderwerp, door bijvoorbeeld slagingspercentages van testen of de tijd die leerlingen ervoor nodig hebben, krijg je zelf beter inzicht in wat didactisch het beste werkt. Je kunt dezelfde stof op verschillende manieren aanbieden en kijken wat de beste resultaten oplevert. Digitale leeromgevingen bieden je kansen om te leren over wat voor wie werkt.

Bijblijven in een veranderende wereld

Digitale leeromgevingen staan niet op zichzelf. Ook bedrijven en organisaties werken in toenemende mate digitale, op verschillende soorten platformen. Het sterk ontwikkelen van je vaardigheid van effectief communiceren via digitale middelen en kennis halen uit data geeft je professionele troeven in handen die het onderwijs overstijgen. Het idee van leven lang leren geldt tenslotte ook voor docenten.

Conclusie: Het zijn meer dan ooit jouw studenten

Met meer tijd en inzicht in de voortgang en de problemen die studenten hebben, kun je als docent meer dan ooit van waarde zijn. Jouw kennis, inspiratie en persoonlijke aandacht krijgen een podium en meer middelen om een verschil te maken met een digitale leeromgeving.


Fringe en D2L maken het makkelijk

Fringe Company en het Canadese D2L trekken samen op in het mbo, waarbij het Nederlandse Fringe hun ervaring in het mbo inzet om onder andere Brightspace, de digitale leeromgeving van D2L, optimaal in te richten. Daarin staan de gebruikerservaring en ondersteuning centraal. De controle over het lesprogramma, kansen om stof te verbeteren en de mogelijkheden om iedereen de kans te geven om het af te ronden, zijn nog nooit zo groot geweest. Fringe is ook degene die mbo’s ondersteunt bij vragen.
Bij onderzoeken naar effectiviteit van digitaal leren in het hoger onderwijs blijkt keer op keer dat slagingspercentages omhoog gaan, en de uitval omlaag. Het niveau van het onderwijs en de lesstof stijgt, en automatisering stroomlijnt de processen voor grotere kostenefficiëntie. Dit is het beste moment voor het mbo om ook de vruchten te plukken van professionele digitale leeromgevingen.

Wil je hier meer over weten? Stuur ons een bericht! We geven je graag een demonstratie.

Lees meer over de voordelen van digitale leeromgevingen voor het mbo.

Benieuwd wat we voor jullie kunnen betekenen?
Neem contact op

Ontdek hoe we jullie kunnen helpen

We staan voor je klaar om een demo te geven en te laten zien hoe onze producten jullie onderwijs kunnen verbeteren. Plan direct een afspraak in.