Waarom een onderwijscatalogus?

Je bestaat als onderwijsinstelling omdat je onderwijs verzorgt. Het onderwijsaanbod is dus letterlijk wat je aan te bieden hebt aan (toekomstige) studenten. Omdat je zonder afnemers (lees: studenten) geen bestaansrecht hebt om aan te bieden, wil je dat aanbod zo goed mogelijk beschrijven en vervolgens etaleren.

In de Onderwijs Catalogus (OC) staat al het onderwijsaanbod van een onderwijsinstelling; de opleidingen en cursussen die worden aangeboden. Door dit op één plek vast te leggen, is er één bron van waarheid, die op één plek beheerd wordt, en vanuit daar alle omringende processen kan voeden met informatie. Niet elk proces heeft dezelfde informatie nodig om te kunnen ‘draaien’. Zo is er een verschil in informatie die nodig is tijdens een aanmeld-proces dan bij het vormgeven van een individuele leerroute.

De onderstaande producten vormen de basis voor het ontwikkelen, beheren en distribueren van het onderwijsaanbod.

Binnen een school wordt de onderwijscatalogus
door gebruikers voor verschillende
doeleinden ingezet, zoals:

Een student ‘bladert’ samen met een intaker door het aanbod van de school in de onderwijscatalogus en stelt op basis van zijn leervraag zijn eigen aanbod samen. De catalogus vertelt hen meer over een specifieke opleiding en wat je er mee kunt worden, in een voor de student begrijpelijke en aantrekkelijke vorm. Vervolgens wordt zichtbaar uit welke onderwijsproducten de opleiding bestaat. De onderwijscatalogus helpt hen stap voor stap door het proces. Als zij tevreden zijn, kan de student direct worden ingeschreven.

De onderwijscatalogus maakt het voor de student en zijn begeleider mogelijk om te zien:

  1. welke onderwijsproducten er zijn;
  2. welke producten er voor de komende periode geroosterd zijn;
  3. welke vakken gevolgd en gehaald zijn.

Ook zijn relevante kenmerken van onderwijsproducten inzichtelijk; bijvoorbeeld het leermateriaal dat benodigd is en de gemiddelde scores van deelnemers die het vak eerder hebben gevolgd. Daarnaast is zichtbaar hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot verschillende uitstromen én in welke mate deze binnen bereik zijn voor de student. Vervolgens kan de student nieuw te volgen onderwijs aan het individuele arrangement toevoegen, na accordering van bijvoorbeeld de mentor.

De onderwijscatalogus bevat onderwijsproducten en arrangementen waaruit iedere opleiding wordt opgebouwd. Dat is handig voor het maken van een nieuw arrangement. Wellicht staat er een relevant arrangement al in de onderwijscatalogus, die als basis gebruikt kan worden. Het maken van een nieuw product is eenvoudig. De onderwijscatalogus helpt je om de juiste kenmerken voor het onderwijsproduct in te vullen.

De onderwijsproducten bevatten informatie die een roostersysteem gebruikt bij het vinden van een optimaal rooster. Inzet van middelen, kosten van de opleiding, beschikbare docenten en het aantal ingeschreven studenten zijn de bouwstenen en worden gecombineerd in een optimaal rooster. Zo krijgt de school grip op betaalbaar, flexibel onderwijs.

Het gehele opleidingsaanbod van een instelling wordt vastgelegd, beheerd en gedistribueerd in de onderwijscatalogus.

Distribueren gaat over het uitwisselen ten behoeve van vervolgprocessen. Hierbij kun je denken aan distributie naar:

  • De voorkant, dat wat je in de OC definieert, moet te vinden zijn voor in ieder geval studenten en toekomstige studenten. Dit kan bijvoorbeeld via een website of digitale studiegids.
  • Uitwisselen met KRDs,  studentvolgsystemen en ELO’s en / of DLWO’s.  Die deze informatie allemaal nodig hebben om verschillende onderwijsprocessen te ondersteunen.
  • Uitwisselen met roosterapplicaties.

Er kan vanuit de OC een relatie worden gelegd tussen het opleidingsaanbod en leermateriaal, in een ‘leermiddelencatalogus’. Het totaal aan leermateriaal dat is gekoppeld aan de onderwijsproducten in een bepaalde opleiding vormt de leermiddelenlijst van de betreffende opleiding.

Vraag een gratis demo aan

Wil je weten hoe onze producten eruit zien en kijken of het echt zo intuïtief is als wij zeggen?
Maak een afspraak voor een demo!

VRAAG EEN DEMO AAN