We zeggen hier niet leerlingen, het zijn studenten of deelnemers.”
Na jaren gewerkt te hebben voor en in het primair onderwijs, is de stap naar het middelbaar beroepsonderwijs nu gemaakt. Met twee collega’s wagen we de stap van het werken bij een bedrijf dat software ontwikkelt voor het po naar een bedrijf dat software ontwikkelt voor het mbo en ho. Grappig is dat we beiden dezelfde mentale ontwikkelingsfases hebben doorgemaakt, ondanks dat we beiden een andere functie vervullen! Lotte is business analist en houdt zich bezig met nieuwe doorontwikkelingen van de software voor het mbo en Maike is support consultant en houdt zich bezig met klantvragen en advies. Twee totaal andere functies, maar toch hebben we dezelfde mentale ontwikkelingsfases doorlopen. Zou dit toeval zijn?

Fase 1. De ‘Ik weet niets fase’

“Eigenlijk weet ik niet zo veel van het mbo, wat weet ik nou van het mbo? Het is totaal anders dan het po!”

Wanneer je net ergens begint, vallen je vooral de verschillen op. Je bent bij je vorige baan gewend om ondertussen heel veel te weten en wanneer je ergens nieuw begint, moet je je vaak weer veel nieuwe dingen eigen maken. Je ziet ineens alles wat je niet weet. Gelukkig heeft Fringe heel veel leuke collega’s die altijd bereid zijn om je te helpen en je van kennis te voorzien.

Fase 2. De ‘wat is het mbo anders fase’

“Waarom zijn er zoveel regels, moet alles zwart op wit vastgelegd worden?”
“Werken echt alle scholen anders?”
“Zelfs de regels hebben regels!”

In deze fase begin je al wat meer te ontdekken en te begrijpen. Je vorige baan vervaagt al wat en je nieuwe baan en inhoud is het nieuwe normaal. Bij het mbo is de leerling student natuurlijk al veel ouder en heeft dus ook meer eigen zeggenschap.

Het mbo verschilt daarnaast ook erg van het po. Zo is het mbo meer gericht op het goed  laten aansluiten van de (beroepsbekwaamheid)van de student op de vraag van de arbeidsmarkt. Dit uit zich in minder generieke leerdoelen en juist meer beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen. Ook zijn er meerdere BPV momenten en keuze onderdelen die tijdens het traject van de student worden doorlopen. Dit zorgt voor grote hoeveelheden persoonlijke administratie per student. Doordat o.a. deze BPV momenten en keuzedelen persoonlijk worden ingericht, is er per student een andere studieroute en examenplan. Dit betekent ook dat we te maken hebben met een, voor ons, nieuwe klantengroep: examencommissies die per student het curriculum en behaalde examens beheren.

Fase 3. ‘Het’ onderwijs

“De dagen gaan snel”
Al snel merken we dat we bij veel dingen aangehaakt worden. Er is veel te doen. De periode voor de kerstvakantie merken we bijvoorbeeld dat de instellingen vooral bezig zijn met het afronden van het jaar, en dat is ook te merken in het aantal telefoontjes van klanten. Daarnaast hebben we conferenties bijgewoond over onderwijsvernieuwingen en brainstormen we over individueel leren, formatief toetsen, differentiatie en doelgerichter onderwijs. Maar hé die onderwerpen hebben we al vaker gehoord!

Zo komen we toch wel tot dezelfde conclusie:
Zo anders is het eigenlijk toch niet. We hebben overal hetzelfde doel: goed onderwijs maken we samen, we willen doorontwikkelen, differentiëren, vooruitstrevend zijn en het allerbelangrijkste: het beste voor onze leerlingen studenten.

Lotte Wolters en Maike de Wit