We vonden het tijd worden om de look en feel alsook de content van onze website aan te passen en deze meer in lijn te brengen met de organisatie die we zijn.

We ondersteunen het onderwijs van online aanmelden tot diplomeren met een compleet applicatielandschap. Samen met de klanten die zitting hebben in onze expertgroepen bedenken we nieuwe functionaliteiten en oplossingen. Zo blijven we software ontwikkelen die écht aansluit bij de behoeften van de eindgebruikers. Mét het onderwijs, voor het onderwijs.

Stay tuned… 🙂