Flexibel en gepersonaliseerd onderwijs met de ILR van Fringe.

Als school wil je dat studenten het beste uit zichzelf halen. Dat ze kunnen leren en ontwikkelen op een manier die het beste bij ze past, flexibel en gepersonaliseerd. ILR staat voor individuele leerroute, maar wat betekent dit nu precies?

Door de inzet van de ILR krijgt de student meer eigenaarschap over zijn leerproces. De ILR stelt studenten in staat een groot deel van hun eigen leerroute te bepalen en te plannen. De student krijgt meer keuze in wat hij wil leren en hoe hij wil leren, maar ook in waar hij wil leren. Deze kan bijvoorbeeld ontstaan uit leervragen die de student heeft maar ook uit voorkeur of interesse op dat moment. Door deze keuzes mogelijk te maken wordt het onderwijsaanbod gepersonaliseerd. Daarnaast moet hij kunnen kiezen welk aanbod hij wil volgen in de tijd zodat er een individuele leerroute ontstaat. Dit is altijd in samenspraak met de docent, die daarbij een coachende rol inneemt.

De ILR

De ILR ondersteunt het onderwijslogistieke proces door inzichten te verschaffen in capaciteitsplanning en de beperkingen met betrekking tot keuzevrijheden (een zwembad of werkplaats is niet altijd beschikbaar). Daarnaast zijn er realtime koppelingen met roosterpakketten waardoor docent, roostermaker, planner en de student grip krijgen op gepersonaliseerd en flexibel leren.

Onderwijscatalogus

Om te kunnen personaliseren en flexibiliseren heb je ook een aantal andere tools nodig. Bijvoorbeeld een flexibel aanbod van onderwijs. Dit vereist een modulair opgebouwd curriculum waarbij volgordelijkheid niet vereist is. Deze kan ontwikkeld en beheerd worden met de Onderwijscatalogus.

Peilstok

Daarnaast is het belangrijk om rubrics te ontwikkelen. Een rubric is een matrix waarbij je een aantal niveaus van een werkproces beschrijft. De student kan zichzelf “scoren” op zo’n werkproces en zien wat de volgende stappen zijn om een niveau verder te komen. Zo krijgt hij inzicht en kan hij regie nemen over zijn eigen leerroute. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen en met de docent te bespreken hebben we de Peilstok ontwikkeld.

OnderwijsOnline

De student moet de inhoud van het onderwijs digitaal kunnen benaderen zodat hij op meer plaatsen kan leren en het leren niet alleen in de klas hoeft plaats te vinden. Met behulp van OnderwijsOnline ben je in staat het materiaal te ontwikkelen en any-time any-place aan de student aan te bieden.

Als je gepersonaliseerd en flexibel onderwijs wilt implementeren in je instelling, dan moet je het onderwijs daaromheen zo dicht mogelijk bij de student kunnen organiseren. Fringe helpt je daar graag bij en denkt met je mee over de mogelijkheden binnen jouw onderwijsinstelling.

Neem contact met ons op