De door de coronapandemie opgelopen achterstanden bij leerlingen en studenten moeten worden aangegrepen om het onderwijs structureel te verbeteren. Daar roept de Inspectie van het Onderwijs toe op in het rapport.

Ieder jaar brengt de inspectie de Staat van het Onderwijs uit. Vanochtend overhandigde de inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers in het Nationaal Onderwijsmuseum de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het gehele programma is online te volgen. Vanmiddag wordt de inhoud nader toegelicht in een reeks webinars, die elk op een afzonderlijk deel ingaan.

Het complete rapport en de verschillende deelrapporten zijn hier te downloaden.

Op 11 mei vindt de online conferentie plaats. In een talkshow worden de reacties op de Staat van het Onderwijs 2021 besproken en ook worden de openstaande vraagstukken besproken. Aansluitend zijn er diverse inspiratiesessies en gesprekken met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen voor knelpunten in het onderwijs.
Inschrijven voor de online conferentie kan via het aanmeldformulier op de website van de onderwijsinspectie.

Klik hier voor het inschrijfformulier